Szanowni Państwo

Niniejsza strona reprezentuje pracownie endoskopii przewodu pokarmowego wyposażone w nowoczesny elektroniczny sprzęt do wykonywania badań endoskopowych, archiwizacji badań oraz do w pełni profesjonalnej dezynfekcji całego sprzętu endoskopowego zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Podstawą wyposażenia są elektroniczne zestawy endoskopowe firmy Olympus działające w technologii obrazowania wysokiej rozdzielczości HDTV. Urządzenia przekazują obraz z wnętrza przewodu pokarmowego oraz jam ciała na ekrany LCD z dokładnością ponad 4 krotnie większą niż dotychczas. Równoczesna możliwość zastosowania elektronicznego barwienia błony śluzowej techniką NBI, poprzez wyraźniejsze obrazowanie podśluzówkowej siatki naczyń oraz struktury błony śluzowej pozwala na dokładniejsza identyfikację chorobowo zmienionych tkanek. System magnetycznej trójwymiarowej nawigacji endoskopowej ułatwia wykonanie badania, skraca czas jego trwania, czyniąc badanie endoskopowe bardziej przyjaznym dla pacjenta. Cyfrowy zestaw radiologiczny oparty na tzw.ramieniu C daje możliwość oceny dróg żółciowych i trzustki oraz przeprowadzenie wielu zabiegów endoskopowych.

Pracownia endoskopowe wykonują pełen zakres badań endoskopowych przewodu pokamowego: gastroskopię przezustną i przeznosową, kolonoskopię, endoskopową wsteczną cholangiopankreatografię, jejunoskopię oraz badanie jelita cienkiego przy pomocy kapsułki endoskopowej. Wykonywane są również prawie wszystkie zabiegi endoskopowe w obrębie przewodu pokamowego, między innymi polipektomie, ablacje zmian naczyniowych, poszerzanie zwężeń łągodnych i nowotworowych, endoskopowe resekcje błony śluzowej, opaskowanie i obliteracja żylaków przełyku, implantacje balonów dożołądkowych w leczeniu otyłości, oraz szereg innych procedur.

Proces dezynfekcji endoskopów odbywa się w automatycznych myjniach endoskopowych, spełniających wszelkie współcześnie obowiązujące normy. Proces dezynfekcji rejestrowany jest dodatkowo elektronicznym czytnikiem i udokumentowany odpowiednim wydrukiem. Osprzęt i akcesoria endoskopowe w większości jednorazowe pochodzą od najlepszych światowych producentów - firm Olympus, Boston Scientic, US Endoscopy, Willson Cook i ERBE. Rocznie w pracowniach wykonuje się około 10 000 badań i zabiegow endoskopowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim warunkom lokalowym (pomieszczenia endoskopowe z możliwością wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym, sale przygotowawcze i wybudzeniowe, bezpośredni dostęp do bloku operacyjnego), oraz doświadczonej kadrze lekarsko-pielęgniarskiej. Wszyscy lekarze maja wieloletni staż pracy w pracowniach endoskopowych udokumentowany wykonaniem od kilku do kilkunastu tysięcy badań i zabiegów endoskopowych przez każdego z nich. Każdy pacjent ma możliwość wyboru lekarza, oraz terminu badania lub zabiegu endoskopowego. Zatrudniony personel jest w pełni profesjonalnie przygotowany do pracy w pracowni endoskopowej oraz posiada wszelkie przewidziane prawem certyfikaty.

Pracownie są skomputeryzowane, dane pacjentów i wyniki badań gromadzone są cyfrowo w formie zapisu tekstowego, zdjęć obrazów endoskopowych oraz zapisu na nośnikach DVD.

W pracowniach są wykonywane badania w ramach programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, oraz badania profilaktycznyche dla mieszkańców Krakowa w ramach programu "Zdrowy Kraków". Ponadto wykonywane są różnorodne badania i zabiegi endoskopowe w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

Zatrudnieni lekarze są członkami wielu renomowanych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, takich jak Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Europejskie Towarzystwo Chirurgów, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Endoskopowej, Amerykańskie Towarzystwo Chirurgów Endoskopowych i Przewodu Pokarmowego. Zdobyte doświadczenia i wyniki leczenia są przedmiotem licznych publikacji na krajowych i zagranicznych kongresach oraz w prasie medycznej.

Endoskopia
Endoskopia jest obrazowym badaniem przewodu pokarmowego wykonywanym przy użyciu giętkiego instrumentu (endoskopu) zbudowanego z kilkudziesięciu tysięcy włókien optycznych tworzących wiązki światłowodowe. Instrument posiada precyzyjny mechanizm sterujący umożliwiający jego zginanie, dzięki któremu możliwe jest sterowanie nim. Endoskop z jednej strony zakończony jest mikrokamerą która rejestrując oświetlony sztucznym światłem obraz jelita przekazuje obraz do procesora a następnie na ekran monitora. Uzyskany obraz oceniany jest przez lekarza. Endoskopy posiadają ponadto specjalne kanały poprzez które pompuje się i odprowadza powietrze, przepłukuje obiektywy, oczyszcza ścianę przewodu pokarmowego oraz przez które można wprowadzać różne instrumenty umożliwiające przeprowadzenie zabiegów endoskopowych. Wprowadzanie jest nieodłączną częścią badania. Powietrze bowiem rozciąga zapadnięte ściany jelita umożliwiając ich dokładną ocenę. Jest też ono główną przyczyną dolegliwości podczas badania.

W zależności od części przewodu pokarmowego, którą zamierzamy ocenić wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

 • gastroskopia - przełyk, żołądek i dwunastnica
 • kolonoskopia - jelito grube i odbytnica
 • jejunoskopia - jelito cienkie
 • endoskopowa wsteczna cholangio-pankreatografia - drogi żółciowe i trzustka

Podczas badania endoskopowego w zależności od wskazań wykonujemy zabiegi endoskopowe, z których najczęstsze to:

 • Usuwanie polipów
 • Tamowanie krwawień
 • Ablacje zmian naczyniowych
 • Poszerzanie zwężeń
 • Resekcje endoskopowe błony śluzowej
 • Zakładanie endoskopowo odżywczych gastrostomii
 • Endoskopowe leczenie otyłości poprzez czasowe zakładanie balonu
 • Zakładanie protez samorozprężalnych
 • Paliatywne leczenie nieoperacyjnych zwężeń nowotworowych

Kapsułka endoskopowa
Endoskopia kapsułkowa jest nowoczesnym, minimalnie inwazyjnym badaniem polegającym na połknięciu specjalnej mikrokamery (kapsułki), nagraniu filmu z badania na rejestratorze, a następnie na ocenie tego filmu przez lekarza. Jest bezbolesna, trwa kilka godzin, lecz nie utrudnia pacjentowi wykonywania codziennych czynności. Badanie to pomaga rozpoznać przyczyny nawracających lub przewlekłych dolegliwości takich jak bóle brzucha, biegunka, krwawienia lub niedokrwistość w sytuacjach, gdy gastroskopia i kolonoskopia nie pozwoliły na postawienie rozpoznania. W niektórych przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego metoda ta pozwala ocenić jak duża część jelita cienkiego zajęta jest przez stan chorobowy oraz pomaga monitorować efekty leczenia. Można też użyć kapsułkę do uzyskania danych dotyczących motoryki przewodu pokarmowego takie jak czas przejścia przez żołądek lub jelito cienkie. Kapsułka endoskopowa jest zalecania pacjentom u których podejrzewa się choroby jelita cienkiego z obecnością objawów takich jak przewlekła biegunka, niewyjaśnione bóle brzucha, utrata masy ciała, niedokrwistość z niedoboru żelaza i utajone krwawienie z przewodu pokarmowego.

Miejsca wykonywania badań i zabiegów endoskopowych:

Projekt i wykonanie: projektator.com